OptiJUS-ról

A folyamatosan változó jogszabályi környezetben elengedhetetlen a minőségi, naprakész jogi adatbázisok használata. A felhasználóbarát és korszerű OptiJUS 2011 óta szolgálja több ezer jogalkalmazó napi munkáját online (web-böngészős) formában. Rendszerünk moduláris felépítésű: az alapszolgáltatás mellé a kiegészítő modulok megvásárlásával az OptiJUS tartalmilag és funkcionálisan is jelentősen bővíthető.

Az OptiJUS teljes adatbázisa összességében több, mint 200 ezer magyar joganyagot, 100 ezret meghaladó európai uniós joganyagot és több, mint 160 ezer magyar (Alkotmánybírósági, Kúriai, Ítélőtáblai, egyéb bírósági, Közbeszerzési és Versenytanácsi határozatot) döntvényt tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, és a Bírói Gyakorlat Füzetek, amelyek egy-egy jogterületet vesznek górcső alá a jellemző bírósági döntéseket elemezve. Emellett az adatbázis több, mint 1500 iratmintát tartalmaz.

​Az OptiJUS több keresőfelülettel rendelkezik. A magyar jogszabályoknak, az EU-s anyagoknak, a bírósági döntéseknek, az önkormányzati hatásköröknek, a bibliográfiai adatbázisnak, a TEÁOR és FEOR jegyzéknek külön keresője van, amelyek az adott anyag specialitásaihoz igazodnak, például bírósági döntések esetén lajtstromszámra vagy a bíró nevére történő keresési lehetőség. Ezen felül külön keresőfelületről érhetőek el a közlönyök lapszámai, valamint saját keresője van a tárgyszavak szerinti és az egyes jogszabályok kapcsolatait listázó keresésnek.

Jogi információs szolgáltatások

OptiJUS

A folyamatosan változó jogszabályi környezetben elengedhetetlen a minőségi, naprakész jogi adatbázisok használata. A felhasználóbarát és korszerű OptiJUS 2011 óta szolgálja több ezer jogalkalmazó napi munkáját online (web-böngészős) formában. Rendszerünk moduláris felépítésű: az alapszolgáltatás mellé a kiegészítő modulok megvásárlásával az OptiJUS tartalmilag és funkcionálisan is jelentősen bővíthető. Bővebben

OptiJUS alapszolgáltatás

Az OptiJUS alapszolgáltatás tartalmazza a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályokat és az ott megjelent egyéb anyagokat. Megtalálhatóak továbbá az ágazati közlönyök anyagai, a törvényjavaslatok és a törvények indokolásainak szövegei, a Kúria irányítási eszközei, a Kúriai Döntésekben közzétett BH-k 1975-ig és a NAV jogalkalmazást segítő anyagai. Bővebben

Idegennyelvű Jogi Adatbázis

Akár az OptiJUS részeként, akár külön is elérhető az OptiJUS Idegennyelvű Jogi Adatbázis, amely több száz jogszabályt, nemzetközi egyezményeket, legfelsőbb bírósági és kúriai iránymutatásokat, jogegységi határozatokat, iratmintákat, a TEÁOR kódokat, a Vámtarifát és a Jegybanki Alapkamat jegyzéket tartalmazza angol és – a fontosabb anyagokat tekintve – német nyelven. Ezen szolgáltatások mellett angol-magyar jogi szótár is elérhető a felületről. Bővebben

Döntvény modul, Ítéletkereső

A Döntvény modulban a joggyakorlat széles körű megismerését a 150 ezret meghaladó, több szempont szerint kereshető bírósági döntés biztosítja. Az Ítéletkereső pedig egy speciális, kifejezetten a bírósági ítéletek és végzések könnyű és gyors felkutatására kifejlesztett kereső. Bővebben

Új Ptk. nagykommentár modul

A 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja is elérhető moduljaink között . A kommentárban a szerzők bemutatják azokat a rendelkezéseket, amelyek jelentősen változtak a korábbi szabályozáshoz képest, vagy épp teljesen újként kerültek beiktatásra. Bővebben

Nagykommentár modul

Kommentárjaink szerzői a Kúria bírái és a jogtudományok jeles képviselői közül kerülnek ki. Bővebben

Adó TB modul

A modul a Saldo Zrt.-vel kötött együttműködés keretében különböző jogszabályi magyarázatokat tartalmaz. Bővebben

Adózási és Számviteli Magyarázatok

A modul a leggyakoribb, a vállalkozások működését érintő adózási, számviteli és munkaügyi problémákat nem jogszabály-magyarázatként közli, hanem témakörönként gyakorlatorientáltan, lényegre törően, egyszerű nyelvezettel és szabályos felépítettséggel. Bővebben

Hatásköri Jegyzék modul

A Hatásköri Jegyzék modul az önkormányzatok és intézményeik, több, mint 300 jogszabályban felsorolt több ezer feladatát tartalmazza egy lekérdezhető adatbázis formájában. Bővebben

EU modul

A modul az Európai Unió Hivatalos Lapjában (Official Journal of the European Union) megjelent uniós joganyagot tartalmazza magyar nyelven. Bővebben

Nagy Iratmintatár modul

A Nagy Iratmintatár modul egy jogágakra bontott dokumentumtár, mely az alapszolgáltatásban szereplő anyagokkal együtt több, mint 1500 iratmintát tartalmaz. Bővebben

Intelligens Nyomtatványkitöltő modul

Az intelligens nyomtatványkitöltő program a cégeljáráshoz szükséges cég- illetve változásbejegyzési nyomtatványokat tartalmazza. Az intelligens nyomtatványkitöltőben Változásbejegyzési nyomtatvány kitöltése esetén lehetőség van meghatározott cégadatok automatikus beillesztésére. Bővebben